Կատարիր մնացորդով բաժանում
 
551:1000=i(i մն.)
 
Կատարիր ստուգում:
 
1000-ը գրիր առաջին վանդակում:
 
ii+i=i