Ավարտիր թիվը մնացորդով \(100\)-ի բաժանման վերաբերյալ բերված պնդման ձևակերպումը:
 
Թիվը \(100\)-ի բաժանելիս  ստացվում է այդ թվի  քանակը: