Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, եռանիշ թիվ

Բարդություն հեշտ

2
2. Կարգային միավորի բացակայությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Բարդություն հեշտ

4
4. Թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով

Բարդություն հեշտ

4
5. Բացակա կարգային միավորի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

3
6. Թվանշանի կարգի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

3
7. Թվի անվանումը

Բարդություն հեշտ

2
8. Թվի կարգային միավորների որոշելը

Բարդություն միջին

3
9. Թվի բառային նկարագիրը

Բարդություն միջին

4
10. Թվի ներկայացում՝ երկու ձևով

Բարդություն միջին

3
11. Երկու թվանշան պարունակող եռանիշ թվերից ամենամեծը/ամենափոքրը

Բարդություն միջին

3
12. Թվի կարգային միավորի ավելացում

Բարդություն բարդ

5
13. Թվի կարգային միավորի փոխարինումը զրոյով

Բարդություն բարդ

5
14. Երեք թվանշան պարունակող քառանիշ թվերից ամենամեծը/ամենափոքրը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար