Ի՞նչ կկատարվի 2369 թվի հետ, եթե նրա գրության երկրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք \(0\)-ով:
 
Պատասխան՝ թիվը i-ով: