Որոշիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 3, 5 և 9 թվանշանները (բոլոր երեք թվանշանները պետք է մասնակցեն):
 
Պատասխան՝