Ի՞նչ կկատարվի 2349 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք \(4\)-ով:
 
Պատասխան՝ թիվը  i-ով: