Որոշիր ամենափոքր եռանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 2 և 5 թվանշանները:
 
Պատասխան՝