Գտիր այն թիվը, որն ունի 2 հարյուրհազարյակ, 6 տասհազարյակ, 8 հարյուրյակ, 2 միավոր:
  
Պատասխան՝