\(1\)-ը (միավորը), \(10\)-ը (տասնյակը), \(100\)-ը (հարյուրյակը), \(1000\)-ը (հազարյակը) կարգային միավորներ են:
 
Որոշիր, թե ո՞ր կարգում \(248\) թիվը միավոր չունի:
 
Պատասխանում գրիր «միավորների», «տասնյակների», «հարյուրյակների», «հազարյակների» բառերից մեկը:
 
Պատասխան՝ \(248\) թվի  կարգում միավոր չկա: