Տրված է \(202\) թիվը:
 
Ընտրիր \(202\) թվի վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: