Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մասի գրառումը թվերով

Բարդություն հեշտ

1
2. Մեքենայի անցած ճանապարհի մասը

Բարդություն հեշտ

2
3. Պատկերի ներկած մասը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գաթայի մասը

Բարդություն հեշտ

2
5. Մասի ճիշտ գրառումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Պատկերի մասը պետք է ներկել

Բարդություն հեշտ

2
7. [0;1] հատվածի մասը

Բարդություն միջին

4
8. Երկարության չափման միավորի մասը

Բարդություն միջին

3
9. Ժամանակի չափման միավորներ

Բարդություն միջին

4
10. Ժամանակի չափման միավորի մասը

Բարդություն միջին

4
11. Երկարության չափման միավորներ

Բարդություն միջին

4
12. Միավորի ձևափոխություն

Բարդություն միջին

4
13. Հատվածի մասը

Բարդություն բարդ

6
14. Մնացած շոկոլադի մասը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Մաս և ամբողջ» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար