Կոտորակի տեսքով գրիր, թե շաբաթի ո՞ր մասն է կազմում օրը:
 
Պատասխան՝ ii-րդ մասը։