Պատուհանում գրիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում տարվա տասներկուերորդ մասը:
 
Պատասխան՝ :