Կոտորակի տեսքով գրիր, թե դեցիմետրի ո՞ր մասն է կազմում միլիմետրը:
 
Պատասխան՝ ii-րդ մասը։