Ճառագայթի վրա կատարված են բաժանումներ:
 
Որոշիր, թե 0;1 հատվածի երկարության ո՞ր մասն է կազմում մեկ բաժանումը:
 
aass5.bmp
 
Պատասխան
Պատասխան՝ ii-րդ մասը: