Հայկը պետք է ներկի շրջանի 13-րդ մասը:
doli3.png
 
Քանի՞ հավասար մասերի նա պետք է բաժանի շրջանը:
 
 
Պատասխան՝ շրջանը պետք է բաժանել  հավասար մասերի: