Գրիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի հազարերորդ մասը:
 
Պատասխան՝ :