Քանի՞ մետր կա կիլոմետրի 110-րդ մասում:
 
Պատասխան՝  մ: