Ճառագայթի վրա կատարված են բաժանումներ:
 
Որոշիր, թե 0;A հատվածի ո՞ր մասն է կազմում մեկ բաժանումը:
 
aass67.bmp
 
Պատասխան
Պատասխան՝ ii-րդ մասը: