Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Մասի գրառումը թվերով 1Մ.
2. Ժամանակի չափման միավորներ 4Մ.
3. Ժամանակի չափման միավորի մասը 4Մ.
4. Մեքենայի անցած ճանապարհի մասը 2Մ.