Որոշիր, թե քառակուսու ո՞ր մասն է ներկված:
 
doli4.png
 
Պատասխան` ներկված է քառակուսու ii-րդ մասը։