Ճանապարհի երկարությունը 15 կմ է: Մեքենան անցել է այդ ճանապարհի 1 կմ-ը:
 
Ճանապարհի ո՞ր մասն է անցել մեքենան:
 
Պատասխան՝
մեքենան անցել է ճանապարհի ii մասը: