Մեկ երրորդ մասը արտահայտիր թվերով:
 
Պատասխան՝ ii: