Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ժամանակի միավորներ, դար/տարի/ամիս

Բարդություն հեշտ

1
2. Տարվա ամիսները

Բարդություն հեշտ

1
3. Ո՞ր դարին է պատկանում թվակատը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճիշտ հավասարության ընտրություն, ամիս/տարի/դար

Բարդություն հեշտ

2
5. Նահանջ տարի

Բարդություն հեշտ

2
6. Ճիշտ պնդումները

Բարդություն հեշտ

2
7. Տարիների արտահայտումը դարերով

Բարդություն հեշտ

2
8. Դարի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
9. Դարի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
10. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3.9
11. Փետրվար ամսվա օրերի թիվը

Բարդություն միջին

3
12. Ժամանակի միավորներ, դար/տարի/ամիս

Բարդություն միջին

3
13. Հանում, դար և տարի

Բարդություն միջին

4
14. Տարիների օրերի թիվը

Բարդություն միջին

4
15. Տարվա պահանջվող օրը

Բարդություն բարդ

6
16. Պահանջվող օրը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Տարեթիվ, դար» թեմայից

Բարդություն հեշտ

9

Նյութեր ուսուցչի համար