Նշիր ժամանակի երկարության չափման միավորների մասին ճիշտ պնդում(ներ)ը: