Տարիները արտահայտիր դարերով:
 
3900 տարի \(= \) դար
 
1700 տարի \(= \) դար