Առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտվեց 1945 թվականին:
 
Ո՞ր դարում է ավարտվել Առաջին համաշխարհային պատերազմը:
 
Պատասխան՝ -րդ դարում: