Լրացրու հետևյալ պնդման ձևակերպումը:
 
Պարզելու համար, թե ո՞ր  է տրված թվականը պետք է տարեթիվը  և  (կամ թերի )  :