Քանի՞ օր ունեն տրված տարիները:
 
1. 1281 թվականն ունի  օր:
 
2. 1980 թվականն ունի  օր: