Նշիր ժամանակի չափման միավորների մասին ճիշտ հավասարությունը: