Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Ժամանակի միավորներ, դար/տարի/ամիս 1Մ.
2. Տարվա ամիսները 1Մ.
3. Նահանջ տարի 2Մ.
4. Ճիշտ պնդումները 2Մ.
5. Դարի որոշելը 2Մ.
6. Դարի ընտրություն 1Մ.