Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարում և հանում

Բարդություն հեշտ

2.5
2. Պնդում հանման ստուգման մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Ընտրություն առանց հաշվարկի

Բարդություն հեշտ

2
4. Գումարումով ստուգվող հանման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Տարբերության արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Գումարում և հանում սյունակով

Բարդություն միջին

3
7. Հանումը ստուգվում է գումարումով

Բարդություն միջին

3
8. Տեքստային խնդիր խնձորի և նարնջի մասին

Բարդություն միջին

4
9. Հանման ստուգում, քառանիշ թվեր

Բարդություն միջին

4.5
10. Եռանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

4
11. Տառային արտահայտության ընտրություն

Բարդություն միջին

3
12. Անհայտ թվեր

Բարդություն բարդ

5
13. Հանման ստուգում

Բարդություն բարդ

5.5
14. Չորս տառով հավասարություն

Բարդություն բարդ

5
15. Երկու տառ և երկու թիվ պարունակող արտահայտություններ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար