\( - \)27\( = \) հանումը ճիշտ է, քանի որ ճիշտ է 167\( + \)27\( = \) գումարումը: