1. Քայլ առ քայլ կատարիր 946\( - \)922 հանումը:
 
Միավորների տարբերությունը հավասար է՝
 
Տասնյակների տարբերությունը հավասար է՝
 
Հարյուրյակների տարբերությունը հավասար է՝
 
Պատասխան՝
 
946922i
 
2. Ստուգում:
 
Տեղադրիր ստացած տարբերությունը և որոշիր \( + \)922 գումարը:
 
Պատասխան՝ \( \)