Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(d + s = y\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: