Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(35 + y = 94 - m\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: