Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(g + y = s - n\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: