Հանումը ստուգում են գումարման միջոցով:
Նշիր դրա վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: