Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի բաժանելիությունը 5-ի և 10-ի

Բարդություն հեշտ

2
2. Տեսական պնդում 5-ի բաժանելիության մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. 5-ի բաժանելիության հայտանիշները

Բարդություն հեշտ

2
4. Բաժանելիությունը 5-ի կամ 10-ի

Բարդություն հեշտ

2
5. Բաժանում 5-ի

Բարդություն հեշտ

2
6. Մնացորդի որոշում

Բարդություն հեշտ

2
7. Բաժանարարների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
8. Բաժանում 5-ի, 10-ի, 100-ի

Բարդություն հեշտ

2
9. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
10. Պայմանին բավարարող, հինգի բազմապատիկ թիվը

Բարդություն միջին

3
11. Տրված թվից մեծ 5-ի բաժանվող թիվը

Բարդություն միջին

1
12. 5-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը

Բարդություն միջին

3
13. Թվի բաժանարարները՝ 5, 10, 100, 1000

Բարդություն միջին

3
14. 5-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն միջին

3
15. 1000-ի բաժանվող թվի մյուս բաժանարարները

Բարդություն միջին

4
16. Գումարի բաժանելիությունը 5-ի

Բարդություն միջին

4
17. Պարագծի բաժանելիությունը 5-ի

Բարդություն բարդ

5
18. Տառեր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար