Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 795 սմ և 370 սմ են:
 
Արդյո՞ք ուղղանկյան պարագծի արժեքը \(5\)-ի բազմապատիկ է:
 
Պատասխան՝