pr, s և t թվերը prst քառանիշ թվի թվանշաններն են: 
Այդ թվին ձախից կցագրեցին ևս երկու թվանշան:
 
Ինչի՞ց է կախված ստացված 92prst վեցանիշ թվի բաժանելիությունը 5-ի:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: