Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
kl, m և n թվերը klmn քառանիշ թվի թվանշաններն են: 
Այդ թվին ձախից կցագրեցին ևս երկու թվանշան:
 
Տրվածներից որի՞ց է կախված ստացված 73klmn վեցանիշ թվի բաժանելիությունը 5-ի:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: