Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Թվի բաժանելիությունը 5-ի և 10-ի 2Մ.
2. Տեսական պնդում 5-ի բաժանելիության մասին 1Մ.
3. Մնացորդի որոշում 2Մ.
4. Բաժանում 5-ի 2Մ.
5. Պայմանին բավարարող, հինգի բազմապատիկ թիվը 3Մ.
6. Տեսական պնդումներ 1Մ.