Մի տուփում կա 50 գրիչ, իսկ մյուսում՝ 41
 
sonic_without-500x355.jpg
 
Եթե բոլոր գրիչները տեղավորվեն մեկ տուփում, ապա կարելի՞ է պնդել, որ տուփում գրիչների թիվը բազմապատիկ կլինի \(5\)-ին:
 
Պատասխան՝