Բաժանելիությունը \(5\)-ի
Հիշենք \(10\)-ի բաժանելիության հայտանիշը:
Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը \(0\)-ն է, ապա թիվը անմնացորդ բաժանվում է \(10\)-ի:
Օրինակ
\(40, 120, 300\) թվերը բաժանվում են \(10\)-ի, քանի որ դրանց վերջին թվանշանը \(0\)-ն է:
Նկատում ենք, որ այս բոլոր թվերը բաժանվում են նաև \(5\)-ի՝
 
\(40 : 5 = 8\), \(120 : 5 = 24\), \(300 : 5 = 60\)
 
Ուրեմն, \(0\) թվանշանով ավարտվող թվերը բաժանվում են նաև \(5\)-ի:
  
Սակայն     
 
\(35 : 5 = 7\), \(75 : 5 = 15\), \(145 : 5 = 29\)
 
Oրինակները ցույց են տալիս, որ կան \(5\)-ի բաժանվող թվեր, որոնց վերջին թվանշանը \(0\) չէ:
 
Բերված օրինակներում թվերի վերջին թվանշանը \(5\) է:
 
Պարզվում է, որ սա միշտ տեղի ունի՝
 
\(5\) թվանշանով ավարտվող թվերը բաժանվում են \(5\)-ի:
  
Միացնելով դիտարկված երկու դեպքերը՝ գալիս ենք \(5\)-ի բաժանելիության հայտանիշին:
Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը \(0\) է կամ \(5\), ապա թիվը անմնացորդ բաժանվում է \(5\)-ի:
Օրինակ
\(85, 380, 27405\) թվերը բաժանվում են \(5\)-ի, քանի որ դրանց վերջին թվանշանը \(0\) է կամ \(5\)
Համեմատելով, \(10\)-ի և \(5\)-ի բաժանելիության հայտանիշինները՝ տեսնում ենք, որ.
Եթե թիվը բաժանվում է \(10\)-ի, ապա այն բաժանվում է նաև \(5\)-ի:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013