\(5\), \(10\), \(100\) և \(1000\) թվերից որի՞ վրա է բաժանվում 7800 թիվը: