Որոշիր \(5\)-ի բազմապատիկ ամենամեծ թիվը, որը մեծ է 125-ից և փոքր է 134-ից:
 
Պատասխան՝