Արդյո՞ք ճիշտ է պնդումը:
 
Եթե թիվը բաժանվում է  100-ի, ապա այն բաժանվում է նաև 5-ի: 
 
Պատասխան՝
պնդումը