Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոտորակների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
2. Անհավասարության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Ճիշտ պնդում կոտորակների համեմատման մասին

Բարդություն հեշտ

1
4. Աստղանիշի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Մեծ/փոքր կոտորակի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոտորակների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Կոտորակների համեմատման վերաբերյալ պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

4.3
8. Կոտորակները աճման կարգով

Բարդություն միջին

2
9. Համարիչներում թիվ և տառ

Բարդություն միջին

2
10. Տառերով կոտորակների համեմատում

Բարդություն միջին

3
11. Թիվ և տառ

Բարդություն միջին

2
12. Կոտորակներից ամենամեծը

Բարդություն միջին

4
13. Կոտորակների համեմատում (երկու տառ)

Բարդություն միջին

3
14. Կոտորակները աճման կարգով, թվեր և տառեր

Բարդություն բարդ

2
15. Կոտորակների համեմատումը (4 տառ)

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար