Տրված են a և t թվերը:
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
at  a+1t: