Տրված է, որ՝  \(t < c < n < a < w\):
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
n+aa+w  c+ta+w: